Trójkowy Wehikuł Czasu z Andrzejem Zielińskim i Kameleon Records