Nowe płyty Tadeusza Woźniaka w sklepie Kameleon Records

Nowe płyty Tadeusza Woźniaka w sklepie Kameleon Records

Dzięki uprzejmości Tadeusza Woźniaka w sklepie Kameleon Records po raz kolejny (w ograniczonym nakładzie) można nabyć jego niedostępne w powszechnej dystrybucji płyty, wydane przez Studio Kros.

Jednocześnie informujemy, że są to ostatnie nowe pozycje jakie pojawiają się u nas w tym roku.